Klinická logopedie
s komplexní péčí

Vyberte si svoji logopedii

Logopedie Moravská

Naše logopedická ambulance je místem, kde se specializujeme na zlepšení komunikace a řešení řady řečových potíží. Pomáháme dětem i dospělým najít svůj hlas a zlepšit schopnost dorozumět se s okolím.

2 ambulancí
400 pacientů ročně

Logopedie s komplexní péčí

V našem logopedickém poradenství s komplexní péčí je naším cílem dosáhnout optimálního rozvoje řečových dovedností u našich klientů. S rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oboru logopedie, nabízíme individualizovanou terapii, která zahrnuje diagnostiku a léčbu různých řečových obtíží. Jsme tu pro děti i dospělé, abychom jim pomohli dosáhnout plného potenciálu v komunikaci a tím i v jejich každodenním životě

Dyslalie

Dyslalie je porucha výslovnosti zvuku nebo skupiny zvuků, které jsou většinou součástí řeči.

Terapie dyslalie obvykle zahrnuje cvičení na správnou výslovnost problematických zvuků a slov. Logopedická terapie se zaměřuje na posilování svalů úst a na trénink správného artikulačního pohybu.

Dysartrie

Dysartrie je porucha motorických dovedností, které ovlivňují řečovou produkci, často způsobená neurologickými problémy.

Terapie dysartrie se často provádí pod vedením logopeda a rehabilitačního terapeuta. Zahrnuje cvičení na posílení svalů úst, tváře a hrtanu a techniky, které zlepšují artikulaci a plynulost řeči.

Koktavost

Se řadí mezi poruchy plynulosti řeči společně s breptavostí. Neplynulostmi si v období vývoje projde až 25 % dětí. Ale nebojte se, ne vždy se musí jednat o koktavost.

Kritickým obdobím u dětí můžeme označit věk okolo 3,5 roku. V tuto chvíli je dobré zbystřit. Koktavost však může vzniknout i v průběhu dospívání. Prvotním příznakem jsou repetice, neboli opakovaní jednoslabičných slov, první slabiky či písmene ve slově(tzv. zadrhávání). V tuto chvíli oslovte logopeda!

Objednejte se
do naší ambulance

Poskytujeme služby klinické logopedie na míru pro klienty všech věkových skupin.